X
Drobné sakrální stavby
Úvod    Dotace    OBEC    Drobné sakrální stavby

Drobné sakrální stavby

Ministerstvo zemědělství otevře 1. 2. 2023 příjem žádostí o dotaci určených na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v obcích do 2 000 obyvatel nebo v obcích od 2 001 do 5 000 obyvatel, pokud se předmět dotace nachází v místní části do 500 obyvatel.

Dotace je max. 300 tis. Kč a odpovídá 70 % celkových způsobilých výdajů. Žádosti je nutno řešit v předstihu a podat ihned po otevření programu. 

V případě, že akce vyžaduje stavební povolení, k podání žádosti je třeba doložit minimálně žádost o vydání. Dalšími přílohami jsou například projektová dokumentace, příp. popis prací, položkový rozpočet, fotodokumentace a další..

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu