X
Energetické úspory provozů (jídelny, prádelny..)
Úvod    Dotace    OBEC    Energetické úspory provozů (jídelny, prádelny..)

Energetické úspory provozů (jídelny, prádelny..)

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ 

 • Podpořeny budou projekty vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře
 • Dotace je určena pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další
 • Výše dotace: 50 %
 • Celková alokace je ve výši 300 mil. Kč
 • Příjem žádostí o dotaci od 1. 4. 2024 do 3. 3. 2025
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2029

Podporované aktivity:

Snížení energetické náročnosti v těchto oblastech:

 • gastro provozy (např. ve školách, sociálních nebo zdravotnických zařízení),
 • prádelny (např. sociálních nebo zdravotnických zařízení),
 • další technologická zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Podmínky výzvy:

 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
 • Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost)
 • Budou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu 
 • V rámci projektu musí být zaveden energetický management 

Přílohy k žádosti:

 • Projektová studie/dokumentace vč. položkového rozpočtu
 • Energetický posudek
 • Energetické posouzení (pokud se bude jednat pouze o FVE)
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193

prochazkova@garanta-cz.eu