X
Fotovoltaické systémy - malé obce
Úvod    Dotace    OBEC    Fotovoltaické systémy - malé obce

Fotovoltaické systémy - malé obce

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - PRO OBCE DO 3 TISÍC OBYVATEL

 • Instalace fotovoltaických systémů na budovách či obvodových zdech vč. přístřešků
 • Dotace je určena pro všechny obce s max. počtem obyvatel 3 000 (k 1. 1. 2022)
 • Příjem žádostí o dotaci od 17. 8. 2022
 • Ukončení příjmů žádostí do 29. 9. 2023 nebo do vyčerpání alokace (1,5 mld. Kč)                     

Podmínky výzvy:

 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci.
 • Výše dotace max. 75 % (dle celkového instalovaného výkonu FVE).
 • Lze žádat také na bateriové akumulace, renovace konstrukcí střech a modernizace elektroinstalace.
 • Podporována je také příprava projektu, energetický management, TDI, AD, BOZP aj.
 • K žádosti musí být zpracováno Energetické posouzení a studie stavebního/technického řešení.
 • V podpořených budovách musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci.
 • Doba udržitelnosti je 5 let.

Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu