X
Fotovoltaické systémy na veřejných budovách pro malé obce
Úvod    Dotace    OBEC    Fotovoltaické systémy na veřejných budovách pro malé obce

Fotovoltaické systémy na veřejných budovách pro malé obce

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - PRO OBCE DO 3 TISÍC OBYVATEL

 • Instalace fotovoltaických systémů na střešní konstrukci budovy nebo na obvodové zdi budovy vč. přístřešků
 • Dotace je určena pro všechny obce s max. počtem obyvatel 3 000 (k 1. 1. 2023)
 • Příjem žádostí o dotaci probíhá od 1. 3. 2024
 • Ukončení příjmů žádostí do 31. 10. 2024 nebo do vyčerpání alokace (1 mld. Kč)                     

Podmínky výzvy:

 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci.
 • Výše dotace max. 75 % (dle celkového instalovaného výkonu FVE).
 • Lze žádat také na bateriové akumulace, renovace konstrukcí střech a modernizace elektroinstalace.
 • Podporována je také příprava projektu, energetický management, TDI, AD, BOZP aj.
 • V podpořených budovách musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci.
 • Smlouva o připojení do distribuční/přenosové soustavy musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrad za takové omezení, a to v min. rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny.
 • Kapacita akumulace nesmí přesáhnout výkon FVE.
 • Doba udržitelnosti je 5 let.

Přílohy žádosti:

 • Potvrzení technických a energetických parametrů (Odborný posudek)
  • Odborný posudek může zpracovat:
   • energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
   • autorizovaný technik/inženýr v oboru:
    • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (IE02, TE03)
    • technologická zařízení staveb (IT00. TT00)
 • Stavební povolení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá povolení 
 • Položkový rozpočet

Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193

prochazkova@garanta-cz.eu