X
Fotovoltaické systémy - velké obce
Úvod    Dotace    OBEC    Fotovoltaické systémy - velké obce

Fotovoltaické systémy - velké obce

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - PRO OBCE NAD 3 TISÍCE OBYVATEL

 • Instalace fotovoltaických systémů na budovách či na zemi s více než jedním předávacím místem do distribuční soustavy
 • Dotace je určena pro všechny obce nad 3 000 obyvatel (k 1. 1. 2022)
 • Příjem žádostí o dotaci od 17. 8. 2022
 • Ukončení příjmů žádostí do 15. 3. 2023 nebo do vyčerpání alokace (2,5 mld. Kč)

Podmínky výzvy:

 • Výzva je průběžná, nesoutěžní → žadatel, který splní podmínky výzvy a předloží žádost včas a formálně správně → získá dotaci
 • Výše dotace dle celkového instalovaného výkonu FVE (případně také dle výkonu akumulace)
 • Lze žádat také na bateriové akumulace a systémy energetického managementu vč. řídícího software a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
 • Podporovány jsou také TDI, AD, BOZP aj.
 • V podpořených budovách musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci
 • Doba udržitelnosti je 5 let

Přílohy žádosti:

 • Projektová studie stavebního/technického řešení či PD pro stavební povolení
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny a další
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu