X
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Podpořeni budou součastní nebo budoucí poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu.

Bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Projekty budou zaměřeny na následující druhy sociálních služeb:

➢ Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
➢ Týdenní stacionáře
➢ Domovy pro osoby se zdravotním postižením
➢ Domovy pro seniory
➢ Domovy se zvláštním režimem
➢ Chráněné bydlení

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři (v zařízeních určených pro seniory – DS a DZR – pouze ti senioři, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči).

Podpora je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů!

K žádosti je třeba doložit mimo jiné projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, alespoň žádost o povolení realizace stavebního záměru a doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků.

Podpořit lze i již realizované projekty (po 1. 2. 2020).

Ukončení příjmu žádostí je plánován na 22. 7. 2024, ovšem není radno otálet, při dosažení alokace může být příjem žádostí pozastaven.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu