X
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
Úvod    Dotace    OSTATNÍ SUBJEKTY    Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Pravidla pro tuto dotaci jsou již známa, příjem samotných žádostí je spuštěn dne 21. 7. 2023.

Podpořeni budou součastní nebo budoucí poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu.

Bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Projekty budou zaměřeny na následující druhy sociálních služeb:

➢ Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
➢ Týdenní stacionáře
➢ Domovy pro osoby se zdravotním postižením
➢ Domovy pro seniory
➢ Domovy se zvláštním režimem
➢ Chráněné bydlení

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři (v zařízeních určených pro seniory – DS a DZR – pouze ti senioři, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči).

Podpora je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů!

K žádosti je třeba doložit mimo jiné projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, alespoň žádost o povolení realizace stavebního záměru a doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků.

Podpořit lze i již realizované projekty (po 1. 2. 2020).

Ukončení příjmu žádostí je plánován na čevenec 2024, ovšem není radno otálet, při dosažení alokace může být příjem žádostí pozastaven.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu