X
Pořízení technologií (MAS)
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Pořízení technologií (MAS)

Pořízení technologií (MAS)

Výzva je otevřena a běží do 30. 12. 2024. Průběžně jsou zároveň vyhlášovány výzvy z Místních akčních skupin (MAS), do kterých je potřeba podat prvotní projektový záměr. Pokud MAS tento záměr schválí, je možné požádat o dotaci z OP TAK. 

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1,07 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů).

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k:

 • robotizaci, automatizaci, digitalizaci
 • web, cloud
 • komunikační a identifikační infrastruktura.

Nepodporané aktivity:

 • stavební práce
 • prostá obnova majetku
 • pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství
 • pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení;
 • aktivace

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu