X
Nákup automobilu pro mobilitu pracovníků a klientů
Úvod    Reference    Nákup automobilu pro mobilitu pracovníků a klientů

Nákup automobilu pro mobilitu pracovníků a klientů

Nákup automobilu pro mobilitu pracovníků a klientů

Investor: Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

Obsah projektu: Nákup automobilu s rampou sloužící k převozu klientů sociální služby 

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, MAS

Výše dotace: 1 289 435 Kč

Období realizace: 2020

Realizovali jsme: žádost o dotaci, výběrové řízení, monitoring projektu