X
Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
Úvod    Dotace    OBEC    Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

DOTACE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) - tepelná čerpadla, fotovoltaika a další

Výstavba a rekonstrukce OZE pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelná čerpadla typu vzduch-voda, země-voda a voda/voda
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) či chladu
  • součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy
 • Dále také instalace solárně-termických systémů či FVE
 • Instalace či výměna již stávajícího OZE za OZE vč. rekonstrukce otopné soustavy
 • Zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a dalších měřících a řídících prvků

Výstavba a rekonstrukce OZE pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru - k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury (nikoli budov), např. do vodohospodářské infrastruktury a kompostáren

 • Instalace
  • tepelného čerpadla
  • kotle na biomasu
  • zařízení pro KVET či chladu
  • solárně termických systémů
  • FVE
 • Zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a dalčích měřících a řídících prvků

Podmínky výzvy: 

 • Dotace je určena pro všechny obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další.
 • Výše podpory je určena dle jednotkových nákladů (dle nově instalovaného výkonu).
 • Příjem žádostí od 24. 8. 2022 do 31. 5. 2023 (nebo do vyčerpání alokace 495 mil. Kč).
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2029.
 • Omezení v rámci výzvy: nejsou podporovány projekty pro obce s počtem obyvatel menším než 3 000 (k 1.1.2022), které realizují fotovoltaické systémy instalované na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi. Obce s menším počtem obyvatel než 3 000 mohou žádat v rámci této výzvy.

Povinné přílohy k žádosti:

 • studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace pro stavební povolení/pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu
 • energetický posudek
 • průkaz energetické náročnosti (PENB)

Další podmínky výzvy:

 • nemovitost dotčena realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele
 • po realizaci nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva
 • nebude podporována výměna na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování (SZTE)
 • musí být zajištěno vyregulování otopné soustavyzavedení energetického managementu, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspor energie
Kontaktní osoba: 
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu