X
Úspory energií podnikatelských budov
Úvod    Dotace    PODNIKATEL    Úspory energií podnikatelských budov

Úspory energií podnikatelských budov

Úspory energie v podnikatelských objektech

 • Dotace je určena pro všechny podnikatelské subjekty
 • Příjem žádostí o dotaci od 1. 9. 2022
 • Ukončení příjmů žádostí do 30. 11. 2023
 • Podporované aktivity:
  • zateplení podnikatelské budovy, výměna a renovace oken, dveří, osazení vnějších stínicích prvků
  • instalace fotovoltaické elektrárny (FVE), solárních termických systémů a tepelných čerpadel pro vlastní spotřebu
  • příprava teplé vody, výměna osvětlení, chlazení, nucené větrání vč. rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu
  • instalace zdrojů energie na pevnou biomasu, bioplyn, biometan
  • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu 
  • snižování energetické náročnosti technologických procesů a další

Podmínky výzvy:

 • nesmí se jednat o rekonstrukci bytových či rodinných domů a veřejných budov 
 • podpořeny nebudou instalace FVE nad 1 MW a zdroje na biomasu nad 5 MW příkonu
 • nesmí se jednat o výměnu kolových či pásových vozidel
 • projekt nesmí být zahájen před podáním žádosti o dotaci
 • žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, nejméně po dobu dvou zdaňovacích období 
 • nutnost zveřejnit účetní výkazy za poslední dvě uzavřená období v Obchodním rejstříku

Přílohy žádosti:

 • Energetický posudek 
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Report dat z energetického posudku 
 • Rozpočet
 • a další přílohy dle speficických podmínek

Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Procházková
+420 702 192 193
prochazkova@garanta-cz.eu