X
Veřejná prostranství
Úvod    Dotace    OBEC    Veřejná prostranství

Veřejná prostranství

Do konce roku 2027 je možné získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na veřejná prostranství prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS).

Jedná se o aktivitu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
• revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
•revitalizace a úprava nevyužívaných ploch...

Výše dotace ja 95 % z celkových způsobilých výdajů, max. výdaje na projekt jsou pak dle konkrétní výzvy MAS.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu