X
Vodohospodářská infrastruktura
Úvod    Dotace    OBEC    Vodohospodářská infrastruktura

Vodohospodářská infrastruktura

Jihočeský kraj vyhlásil grantovou podporu VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY.

Lze podpořit:

  • Výstavbu kanalizace a obnovu kanalizace ve stávající zástavbě v obcích/městech do 2 000 obyvatel
  • Výstavbu a obnovu vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí a měst do 2 000 obyvatel
  • Výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 EO s odstraňováním fosforu

K žádosti je nutno doložit stavební povolení, je-li na akci vyžadováno.

VÝŠE DOTACE: až 3 mil. Kč, max. 70%

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 12. 3. 2024.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Alena Prášková
+420 725 534 967
praskova@garanta-cz.eu