X
PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ
Úvod    Aktuality    PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ

PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ

PLÁNOVANÁ VÝZVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÝCH DVORŮ
Opětovně půjde žádat o dotaci na výstavbu nových sběrných dvorů či modernizaci stávajících.

 

Na konci ledna (31. 1. 2024) se spustí příjem žádostí o dotaci na výstavbu nových sběrných dvorů či modernizaci stávajících a další aktivity související s předcházením vzniku odpadů. Výzva č. 59 OP ŽP bude navazovat na předcházející výzvu č. 29 (Prevence vzniku odpadů). Již z minulé výzvy víme, že alokace (500 mil. Kč) je velmi rychle vyčerpaná, proto doporučujeme přípravu projektu neodkládat.

Podporované aktivity výzvy: 

Opatření 1.5.– Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu

Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)

Dotace je ve výši 70 %.

Více infromací k výzvě naleznete zde.

Pokud máte zájem o konzultaci svého projektového záměru, obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme k úspěšnému získání dotace.