X
Modernizace řeznictví
Úvod    Reference    Modernizace řeznictví

Modernizace řeznictví

Modernizace řeznictví

Investor: Řeznictví u Krajňáků s.r.o.

Obsah projektu: Investice do pořízení nové technologie a vybavení prodejny (kutr, chladící vitríny, váha, pokladna, tiskárna na etikety, pordejní stan)

Dotační titul: Program rozvoje venkova, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Výše dotace: 686 217 Kč

Období realizace: rok 2020

Realizovali jsme: žádost o dotaci, výběrové řízení, žádost o platbu dotace, monitoring