X
Modernizace řeznictví
Úvod    Reference    Modernizace řeznictví

Modernizace řeznictví

Modernizace řeznictví

Investor: Řeznictví u Krajňáků s.r.o.

Obsah projektu: Investice do pořízení nové technologie a vybavení prodejny (kutr, chladící vitríny, váha, pokladna, tiskárna na etikety, pordejní stan)

Dotační titul: Program rozvoje venkova, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Výše dotace: 686 217 Kč

Období realizace: rok 2020

Realizovali jsme: žádost o dotaci, výběrové řízení, žádost o platbu dotace, monitoring

Kam dál?

Komunitní dům seniorů Dražice

Investor: Obec Dražice Obsah projektu: 15 nových bytů v Komunitním domě seniorů Dotační titul: MMR, Podpora bydlení Výše dotace: 9 000 000 Kč Období realizace: 2021 - 2022 Realizovali jsme: žádost o dotaci, monitoring projektu

Zobrazit více>>

Pořízení lesnické techniky

Investor: Obec Benešov nad Černou Obsah projektu: pořízení vyvážecího vleku a shrnovače klestu  Dotační titul: Program rozvoje venkova, Opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Výše dotace: 478 500 Kč Období realizace: 2019 Realizovali jsme: žádost o dotaci, výběrové řízení, žádost o proplacení dotace, monitoring

Zobrazit více>>

Investice do provozu výroby krmiv

Investor: Zemědělské služby Dynín, a.s. Obsah projektu: rekonstrukce skladovací a manipulační plochy pro hotové výrobky a suroviny pro jejich výrobu, rekonstrukce opláštění budovy výroby krmných směsí, vybudování nových expedičních zásobníků a nové ocelové konstrukce, pořízení nového automobilu pro přepravu krmných směsí k zákazníkům včetně nových polepů na auta, pořízení nového prodejního stánku, pořízení a instalace automatického systému řízení expedice. Dotační titul: Program rozvoje venkova, Opatření 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Výše dotace: 6 412 013 Kč Období realizace: 2019 Realizovali jsme: žádost o platbu, výběrové řízení, žádost o proplacení dotace, monitoring

Zobrazit více>>